sản phẩm

  • DAB7-125 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

    Bộ ngắt mạch thu nhỏ dòng DAB7-125 (MCB)

    Dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại
    Nhu cầu phân phối điện liên tục phát triển trong các lĩnh vực dân dụng, thương mại và công nghiệp. Cải thiện an toàn vận hành, tính liên tục của dịch vụ, thuận tiện hơn và chi phí vận hành có ý nghĩa to lớn. Bộ ngắt mạch thu nhỏ đã được thiết kế để liên tục đáp ứng những nhu cầu thay đổi này.