sản phẩm

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    Bộ ngắt mạch vỏ đúc kiểu điện tử DAM1 (MCCB)

    Bộ ngắt mạch với bản phát hành điện tử quá dòng :
    Tính năng phân biệt cầu dao điện tử với cầu dao từ nhiệt là kiểm soát quá dòng phát hành với mạch điện tử. Điều khiển điện tử được thực hiện thông qua bộ vi xử lý. Trong quá trình thiết kế mạch điện tử, các khả năng xấu nhất gặp phải trong hoạt động đã được xem xét. Trong dòng điện mạch cao, việc mở trực tiếp đã được đảm bảo mà không cần vận hành mạch điện tử. Bằng cách này, khả năng hỏng hóc trong mạch điện tử đã được loại bỏ. - Có thể lấy giá trị tối đa, tối thiểu, trung bình, v.v ... Có thể lấy các giá trị của dòng điện kéo ra trong các khoảng thời gian khác nhau (ngày-đêm). Tính năng này cho phép cầu dao có cơ hội sử dụng rộng rãi Hơn nữa, cầu dao điện tử không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh.