Lịch sử

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

1983-Bây giờ

Zhejiang DaDa Electrical Co., Ltd (thành phố Ôn Châu)

Diện tích đất là 3.400m2

Diện tích xây dựng là 6.500 m2


2002

2003 đến nay

Công ty TNHH Điện DaDa Thượng Hải (thành phố Thượng Hải)

Diện tích đất là 21.000m2

Diện tích xây dựng là 29.000 m2


2002

2004 đến nay

Jiangsu Moeller Electrical Co., Ltd (thành phố Huaian)

Diện tích đất là 28.000m2

Diện tích xây dựng là 46.000m2


2002

2002Năm

Bộ ngắt mạch Vỏ đúc dòng DAM1

DAM1

Năm 2015

Bộ ngắt mạch Vỏ đúc Sê-ri DAM3

DAM3


30 năm....
4 thế hệ MCCB, 3 thế hệ MCB

1986 Năm DZ10

DAM1

1997 Năm DAM1

DAM1

2002Năm DAM1, DAB7

DAM1

2006Năm DAB6

DAM1

Năm 2015 DAM3

DAM1

2019Năm 2019 Nova

12